Merodon nigritarsis Rondani, 1845

Photo: © Ph. SCOLAN x4


  Adulte māle
 
Adulte femelle

Adulte māle

Adulte femelle